menusearch
tenthartfestival.ir

جشنواره هنر دهم

header
انتصاب در دومین جشنواره هنر دهم انتصاب در دومین جشنواره هنر دهم دبیر دومین "جشنواره هنر دهم" در احکام جداگانه ای، مدیران فنی، پشتیبانی و اجرایی جشنواره را منصوب کرد.
جمعه بیست و چهارم دی ۹۵
 سخن دبیر جشنواره با مدیران مسئول رسانه های کشور سخن دبیر جشنواره با مدیران مسئول رسانه های کشور پیشنهاد الگوهای مناسب مدل مو به جامعه به ویژه قشر جوان و تشویق آنان به بهره گیری از مدل های بومی که متناسب با فرهنگ و ارزش های اصیل ایرانی است، از اهداف و دغدغه های مدیران و دستندرکاران این جشنواره است. پنج شنبه بیست و سوم دی ۹۵ انتصاب در دومین جشنواره هنر دهم انتصاب در دومین جشنواره هنر دهم دبیر دومین "جشنواره هنر دهم" در احکام جداگانه ای، مدیران روابط عمومی، برنامه ریزی و تبلیغات جشنواره را منصوب کرد. پنج شنبه بیست و سوم دی ۹۵ انتخاب رسانه برتر در دومین انتخاب رسانه برتر در دومین "جشنواره هنر دهم" مشاور رسانه ای دومین "جشنواره هنر دهم" از انتخاب خبرنگار و رسانه برتر در این دوره از جشنواره خبر داد.
دوشنبه بیستم دی ۹۵
 انتصاب مشاور رسانه ای دومین جشنواره هنر دهم انتصاب مشاور رسانه ای دومین جشنواره هنر دهم ˝مهدی شیبانی زاده˝ با حکم دبیر جشنواره به عنوان مشاور رسانه ای دومین ˝جشنواره هنر دهم˝ منصوب شد. یکشنبه نوزدهم دی ۹۵